HORARIS I PREUS

HORARIS TALLERS DIRIGITS

DIMARTS I DIJOUS :

De 10 a 12H / De 16,30 a 18,30H i De 19 a 21H

DIMECRES :

De 16,30 a 18,30H i De 19 a 21H.

DIVENDRES:

De 10 a 12H 

 

TALLERS INTENSIUS.

Dilluns i Dissabtes de 10 a 13 h

Material segons peça, igual que en els tallers habituals.

 

TALLERS MONOGRÀFICS.

Es  realitzen  periòdicament, avisant de la seva obertura a través de les xarxes socials .

Són de places limitades y convé apuntar-se amb antelació suficient.

Horari i preu  igual que els intensius.

Imprescindible contactar per  conèixer  la disponibilitat dels tallers.

 

POLITICA DE PREUS 

Tallers dirigits  ( Sessions de 2 hores )…………………………   13€

Pack de 5 tallers dirigits  ( 5 sessions de 2 hores) …….. 60€

Tallers especials reduïts:  1/2 h…………………………………………. 4€

                                    1h…………………………………………….7€

                                 1,5h…………………………………………..10€

 

Tallers intensius i monogràfics…..Sessions de 3 hores……27€

El preu inclou :

-Material: Pinzells, paper d´escata, tovallons de decoupage, us de petites eines de taller,  plantilles d´estergir i petit  material divers.

-Productes, fins les següents mides :

-Pintura de guix blanca ………………………………… 200ml.

-Vernís de poliureta………………………………………. 100ml

-Cera d´acabat………………………………………………… 50ml.

-Cola blanca…………………………………………………….. 50ml.

-Cola decoupage……………………………………………… 50ml

-Assessoramiento tècnic.

Preu extra de productes per la realizació de tallers :

-Esmalt a l´aigua eco mate…………………………….8€ / 250ml

-Pintura de guix blanca …………………………………3€ / 100ml

-Selladora Todoterreno…………………………………..8€ / 250ml

-Cola decoupage……………………………………………….4€ / 250ml

-Araldit………………………………………………………………3€

-Goma aràbica………………………………………………….1€

-Matacarcoma………………………………………………….5€ / 250ml

-Resina sintètica ……………………………………………..4€ / 100ml

-Tint a l´aigua …………………………………………………3€ / 100ml

-Goma laca + color hidroalcohòlic………………..6€ / 50ml

-Goma laca……………………………………………………….4€ / 50ml

-Vernís Vallejo………………………………………………….3,60€ / 100ml

-Vernís  d´intemperie CEDRIA …………………….4€ / 100ml

-Popote………………………………………………………………4€ / 60ml

-Gel decapant …………………………………………………5€ / 100ml

-Cera negra de forja……………………………………….4€ / 25gr

-Cera tova (barra)…………………………………………..2€ / 25gr

 -Cera d´acabat……………………………………………….2€ / 25gr

-Cera dorada/platejada…………………………………2€/ 25gr

-Cera blanca…………………………………………………….5€/ 25gr.

-Paper engomat (segons mida) …………………..1€ / 2€ / 3€

-Pasta dura de fusta………………………………………4€ / 10gr

-Reixeta petita/ mitjana / gran………………….1€ /2€/ 3€/ 4€+50cm.

-Tall de fusta a màquina……………………………….1€

-Transfer…………………………………………………………..1€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.