HORARIS I PREUS

HORARIS TALLERS DIRIGITS

DIMARTS I DIJOUS :

De 10 a 12H / De 16,30 a 18,30H i De 19 a 21H

DIMECRES :

De 16,30 a 18,30H i De 19 a 21H.

DIVENDRES:

De 10 a 12H i De 14 a 16H 

 

TALLERS INTENSIUS.

Dissabtes de 10 a 13 h

Material segons peça  igual que en els tallers habituals.

 

TALLERS MONOGRÀFICS.

Es  realitzen  periòdicament, avisant de la seva obertura a través de les xarxes socials .

Són de places limitades y convé apuntar-se amb antelació suficient.

Horari i preu  igual que els intensius.

Imprescindible contactar per  conèixer  la disponibilitat dels tallers.

 

POLITICA DE PREUS 

Tallers dirigits. ………………………………….Sessions de 2 hores 11€

Tallers intensius i monogràfics……….Sessions de 3 hores 25 €

El preu inclou :

-Material: Pinzells, paper d´escata, tovallons de decoupage, us de petites eines de taller,  plantilles d´estergir i petit  material divers.

-Productes, fins les següents mides :

-Pintura de guix blanca ………………………………… 200ml.

-Vernís de poliureta………………………………………. 100ml

-Cera d´acabat………………………………………………… 50ml.

-Cola blanca…………………………………………………….. 50ml.

-Cola decoupage……………………………………………… 50ml

-Assessoramiento tècnic.

Preu extra de productes per la realizació de tallers :

-Esmalt a l´aigua UNILAK mate………8€ / 250ml.

-Selladora Todoterreno………………………8€ / 250ml

-Vernís  d´intemperie CEDRIA…………3€ / 100ml

-Matacarcoma…………………………………….4€ / 250ml

-Resina sintètica…………………………………3€ / 100ml

-Tint a l´aigua…………………………………….3€ / 100ml

-Goma laca ABTN……………………………..3€ / 100gr

-Popote………………………………………………..4€ / 60ml

-Cera negra de forja…………………………1€ / 25gr

-Cera tova (barra)…………………………….1€ / 25gr

-Papel engomat (segons mida)……….1€ / 2€ / 3€

-Pasta de fusta………………………………….1€ / 30gr

-Reixeta petita/ mitjana…………………2€/ 3€

-Pintura de guix blanca…………………..2€ / 100ml

-Pintura acrílica……………………………….2€ / 100ml

-Cera d´acabat………………………………….2€ / 50gr

-Vernís Vallejo…………………………………..3,60€ / 100ml

-Cola decoupage……………………………….4€ / 250ml

-Tall de fusta a màquina………………..1€

-Transfer……………………………………………1€

-Pasta dura fusta…………………………….3€

-Araldit……………………………………………..3€

-Cera dorada………………………………….  2€

-Cera blanca……………………………………. 3€.

-Goma aràbica………………………………..  1€

-Resina sintètica(pote 400ml)…….12€