CONDICIONS D´US

 

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI informa que és titular del lloc web:         https://c-art-restaura.com/es

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI, informa de les següents dades: 
El titular d’aquest lloc web és MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI, amb DNI 35066625C i domicili social a MENORCA 8-10 BAIXOS 08020, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: 
riuscarme6@gmail.com.

 

Usuari i règim de responsabilitats 

La navegació, accés i ús pel lloc web de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. 

El lloc web de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: 
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.  L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat 

MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. 

MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions 
MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI amb CIF 35066625C i domicili social situat a MENORCA 8-10 BAIXOS 08020, BARCELONA,  amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades. 

MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

És per això que MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI es  compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic riuscarme6@gmail.com.  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic riuscarme6@gmail.com.  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer) 

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI i l’usuari. 
MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures. 
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades 
enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial 

 

MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de  MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació  pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció 

MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària  complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. MARIA DEL CARMEN RIUS ARBOLI té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.